www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Informace o SBD

Macocha, stavební bytové družstvo Blansko

Macocha, stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 13.11.1959 jako Stavební bytové družstvo při MNV v Blansku a do dnešní podoby se dostalo sloučením (integrací) 11 stavebních a výstavbových družstev v jižní části okresu Blansko.

Během své činnosti postavilo družstvo v rámci komplexní bytové výstavby na okresech Blansko, Brno-venkov a Vyškov 4.244 bytů, z toho bylo 2.166 bytových jednotek postaveno svépomocí. Nyní je výstavba nových bytů zajišťována pouze nástavbami a vestavbami do stávajících bytových objektů.

Od šedesátých let družstvo budovalo kapacity pro zabezpečení výstavby v areálu na Pražské ulici, kde nakonec od roku 1983 má trvalé sídlo. V době největšího rozvoje výstavby v osmdesátých letech bylo v družstvu zaměstnáno až 180 zaměstnanců, družstvo mělo 16 různých profesí – živností včetně autodopravy.

V devadesátých letech došlo k postupnému utlumení družstevní bytové výstavby. Dochází k prvním převodům bytů do vlastnictví členů družstva. Družstvo zahajuje revitalizace a generální opravy svých domů a postupně i domů, kde vnikají i společenství vlastníků. Po převodech bytů do vlastnictví se družstvo orientuje stále více na zajišťování kvalitní správy a provozu bytů ve vlastnictví členů družstva a nově vznikající Společenství vlastníků. Do správy přibíráme i malá bytová družstva a Společenství vlastníků vzniklá mimo družstevní domy.

Na počátku roku 2012 má Macocha, stavební bytové družstvo 3.053 členů a 133 nebydlících členů družstva. Provoz a správu zajišťujeme pro 4.365 bytů. Kromě bytů v majetku družstva se jedná o 103 Společenství vlastníků vzniklých z původně družstevních bytů a 30 jiných Společenství vlastníků a malých Bytových družstev.

V roce 2019 oslavilo družstvo významné výročí 60 let od svého založení. To svědčí o kvalitní a obětavé práci všech členů družstva, funkcionářů i zaměstnanců. Padesát let činnosti družstva je za námi a já věřím, že neméně úspěšné a dlouhé období stojí před námi.

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz