www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Opravy a údržba

Nezbytná údržba a havarijní opravy

V rámci správy zabezpečujeme mimo jiné nezbytnou drobnou údržbu a havarijní opravy, provádění rekonstrukcí a modernizací bytových domů. V důsledku růstu cen energií se zaměřujeme na stavební úpravy, směřující ke snížení spotřeby tepla v bytových domech. U větších oprav, převyšujících výši 100 tis. Kč zajišťujeme cenové nabídky a provádíme výběr dodavatele a to v součinnosti s výborem byt.domu. V souladu se zákonem č. 360/92 Sb. v platném znění máme autorizaci pro výkon dozoru nad realizací stavby, případně dalších odborných činností.

Uzavírání smluv a kontrola prací

Dále zajišťujeme uzavírání smluv o dílo, zastupujeme stavebníka ve stavebním řízení, vykonáváme průběžnou kontrolu provedených prací. V případě potřeby zajišťujeme proj. dokumentaci, vč. rozpočtu. Dokončené práce přebíráme písemným protokolem, včetně předepsaných zkoušek, revizí, osvědčení a ostatních dokladů dle druhu provedených prací.

Revize elektrického a plynového zařízení

Dále zajišťujeme povinné revize elektrického a plynového zařízení, hromosvodů, regulátorů tlaku plynu a tlakových nádob, výtahů, prohlídky komínů, cejchování vodoměrů, kontrolu protipožárního zabezpeční domů, aj.

Na poradách předsedů samospráv, které organizujeme, podáváme aktuální informace o nových zákonech, vyhláškách, předpisech a technických záležitostech. Na schůzích v domech individuelně řešíme problematiku příslušného bytového domu.

Kontaktní osoby

Ing. Mária Martinková - vedoucí - telefon: 516 414 853, mobil 777 215 802
Vladimír Suk - technik, energetik - telefon: 516 417 211-6 kl.215, mobil 777 215 804
Petr Novák - technik - telefon: 516 417 211-6 kl.211, mobil 777 215 807

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz