www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Poradenství

Zajišťujeme

» Zajištění komplexní regenerace bytových domů, financování celé akce úvěrem, podání žádosti o statní úrokovou dotaci v programu Nový panel ( až 2,5 až 4 % dotace úroků ) a případou záruku ČMZRB, a.s. za úvěr. To vše na základě několikaletých zkušeností a za rozumné ceny.

» Zajišťujeme podklady pro dotace na energetická opatření bytových domů z programu Zelená úsporám příp. souběh obou dotačních programů tj. Nový panel a Zelená úsporám.

» Pomoc při založení společenství vlastníků, založení družstva ev. jiné společnosti až po zápis do obchodního rejstříku.

» Přípravu prohlášení vlastníka a převody bytů do vlastnictví až po vklad do katastru nemovitostí.

» Přípravu smluv o výstavbě, změny prohlášení vlastníka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Dále nabízíme

» převody členských práv a povinností členů družstva
» pomoc při zajišťování daňových povinností

Kontaktní osoby:
Ing.Mária Martinková - vedoucí ÚPO - telefon 516 414 853 mobil 777 215 802
Vladimíra Tihelková - vedoucí EÚ - telefon 516 414 748 mobil 777 215 801
Anna Kuběnová - právní oddělení - telefon 516 417 211 kl. 217

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz