www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Různé

Účetní uzávěrka za rok 2013

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2013. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2013 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2013 (290 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2013 (216 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2013 (140 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2014

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2014. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2014 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2014 (290 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2014 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2014 (140 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2015

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2015. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2015 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2015 (330 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2015 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2015 (130 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2016

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2016. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2016 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2016 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2016 (330 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2016 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2016 (130 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2017

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2017. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2017 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2017 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2017 (310 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2017 (70 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2017 (120 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2018

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2018. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2018 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2018 (500 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2018 (70 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2018 (100 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2019

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2019. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2019 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2019 (1200 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2019 (70 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2019 (110 kB).

60 let působení družstva Macocha

Je tomu již 10 let, kdy jsme se sešli na slavnostním shromáždění delegátů konaném při příležitosti oslavy půl století existence družstva Macocha, stavební bytové družstvo. V letošním roce oslaví tedy družstvo tzv. „šedesátku“.

Dovolte mi, abych tu dnes krátce připomněl těch šedesát let od vzniku družstva Macocha, stavební bytové družstvo.

Zápis družstva proběhl 15. prosince 1959. Bylo to období, kdy vznikala i další družstva, jejichž cílem bylo stavět byty pro zaměstnance podniků a pro občany tehdejšími národními výbory. Během 70. let začíná docházet ke slučování těchto jednotlivých družstev. Na počátku 80. let došlo k zásadnímu sloučení s Okresním výstavbovým družstvem a začalo tak pro bytové družstvo Macocha období největšího rozvoje. V této době úspěšně probíhala dodavatelská, ale i svépomocná výstavba družstevních bytů. Rovněž byl dokončen areál družstva. Od devadesátých let ale došlo k útlumu v družstevní výstavbě z důvodu ukončení státní podpory družstevní bytové výstavby a stavební bytová družstva začala plnit novou zákonnou povinnost a to převody družstevních bytů do osobního vlastnictví členů družstva. Poté následovalo zakládání společenství vlastníků na dříve družstevních domech. Družstvo od tohoto data začíná plnit novou úlohu a tou je výkon správce nejen pro tato společenství, ale i pro ostatní zájemce o správu. K 31.12.2018 družstvo vykonávalo správu pro 4.371 bytů ve 169 společenstvích vlastníků popř. jiných bd. K uvedenému datu má družstvo stále 2.485 členů bydlících a 142 členů nebydlících.

Za skutečnost, že v letošním roce můžeme oslavit šedesáté výročí od vzniku družstva, patří poděkovat všem současným i minulým členům družstva, funkcionářům, ale i všem zaměstnancům jak současným, tak i rovněž minulým. Je třeba vzpomenout i ty, kteří již nejsou mezi námi a rovněž měli na chodu družstva nemalé zásluhy.

Já přeji družstvu jménem dosavadního vedení do dalších let, aby se družstvu dařilo aspoň tak, jako doposud a snad se v budoucnu dočkáme zase nějaké družstevní výstavby.

Když se ohlédneme zpět na uplynulých 60 let, podíváme se kolik domů a bytů bylo postaveno a dnes převážná část z nich již prošla generální opravou, uvědomíme si, kolik práce a námahy to vše stálo. A to všechno udělali členové družstva (vzpomeňme svépomocnou výstavbu), funkcionáři samospráv, členové představenstva a kontrolní komise, zaměstnanci družstva.

V Blansku 28.5.2019

Jaromír Petlach
předseda představenstva

2001 - 2020 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz