www.macocha.cz - provoz a správa nemovitostí
zpět na úvod tisk

Různé

Účetní uzávěrka za rok 2013

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2013. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2013 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2013 (290 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2013 (216 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2013 (140 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2014

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2014. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2014 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2014 (290 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2014 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2014 (140 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2015

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2015. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2015 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2015 (330 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2015 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2015 (130 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2016

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2016. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2016 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2016 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2016 (330 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2016 (50 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2016 (130 kB).

Účetní uzávěrka za rok 2017

Níže naleznete účetní uzávěrku roku 2017. Účetní uzávěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva k 31.12.2017 a nákladů a výsledků hospodaření za rok 2017 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Výrok auditora - účetní uzávěrka roku 2017 (310 kB).
Rozvaha a výsledovka - účetní uzávěrka roku 2017 (70 kB).
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření - účetní uzávěrka roku 2017 (120 kB).

50 let působení družstva Macocha

V roce 2009 slaví Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko 50 let svého působení v oblasti bydlení na okrese Blansko.

Datum 15. prosince 1959 je zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně jako datum vzniku družstva. Bytová družstva byla zakládána s cílem stavět domy s byty pro zaměstnance podniků a pro občany při tehdejších místních národních výborech. Bytová družstva začala stavět první byty v Blansku na ulici Čapkova, dále ul. Svitavská, Poříčí, Vodní. Postupně byly postaveny družstevní byty ve středu města, sídliště „Pod Hřbitovem“, Podlesí, Sever, Zborovce a Písečná. Od r. 1965 byla postupně založena stavební bytová družstva v jednotlivých obcích okresu Blansko, ať již při podnicích nebo tehdejších MNV. Tak byla ustavena SBD ve Křtinách, Jedovnicích, Sloupě, Rájci-Jestřebí a další. V roce 1965 zemědělské organizace tehdejšího okresu založily Okresní výstavbové bytové družstvo Blansko.

V 70 letech proběhla postupná integrace jednotlivých družstev v jižní části okresu Blansko, až v roce 1982 proběhlo sloučení Okresního výstavbového bytového družstva do Macocha, stavební bytové družstvo. V dobách největší bytové výstavby stavělo družstvo až 216 bytů ročně, mělo 150 zaměstnanců včetně montážních čet k výstavbě panelových domů. Kromě dodavatelské výstavby se velkou měrou na výstavbě bytů podíleli samotní členové družstva, tzn. svépomocnou výstavbou. Koncem 80. let vlastnilo družstvo přes 4.000 bytů a mělo 1.102 nebydlících členů družstva.

Od 90 let minulého století byla ukončena státní podpora družstevní bytové výstavby. V roce 1990 bylo zvoleno nové představenstvo a kontrolní komise družstva. Novému vedení družstva se úspěšně podařilo vyřešit nahromaděné problémy družstva zejména ve finančním pokrytí dokončované družstevní bytové výstavby. Družstvo postupně dokončilo výstavbu bytů, nová výstavba nebyla z důvodu malého zájmu zahájena. Největší změnou ve struktuře vlastnictví prochází Macocha SBD od r. 1995, kdy začíná postupný převod bytů do vlastnictví členů družstva – nájemců a vznikají společenství vlastníků. V roce 2009 družstvo vlastní cca 1.100 bytů a zajišťuje provoz a správu dalších 3.300 bytů. Charakter družstva se změnil na provozní a správní družstvo.

Velkou akcí je v současné době probíhající modernizace a rekonstrukce bytového fondu – revitalizace bytových domů. Bylo revitalizováno 30 bytových domů. Samozřejmě hlavní rozhodnutí o generální opravě domu a finanční zátěž leží na členech družstva a vlastnících v jednotlivých domech. A těm patří poděkování za odvahu. Současný stav a vzhled dřívějších „paneláků“ musí každého přesvědčit, že družstvo stále "umí". Družstvo hájí zájmy svých členů, poskytuje služby na úrovni nákladů pro své členy a vlastníky bytů, může také svoji silou působit na výši ceny dodavatelů oprav, energií. Lze sjednat dobré úvěrové podmínky, zajišťujeme žádosti o přidělení dotací nejen v programu PANEL, ale i Zelená úsporám. Nabyté know how, zkušenosti, vědomosti a dovednosti zaměstnanců a členů družstva umožňují poskytovat kvalitní služby při provozu, správě nemovitostí a zajišťování služeb. K tomu přispívá i dlouholetá finanční stabilita družstva.

Když se ohlédneme zpět na uplynulých 50 let, podíváme se kolik domů a bytů bylo postaveno a dnes část z nich již prošla generální opravou, uvědomíme si, kolik práce a námahy to stálo. A to všechno udělali členové družstva (vzpomeňme svépomocnou výstavbu), funkcionáři samospráv, členové představenstva a kontrolní komise, zaměstnanci družstva. Podrobnější a zajímavou historii 50. let družstva obsahuje publikace, která bude vydána na podzim letošního roku.

Myslím si, že slavnostní setkání delegátů a dlouholetých členů družstva v listopadu letošního roku, bude příležitostí k vyslovení uznání a poděkování. Přeji družstvu Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66 a nám všem hodně zdaru a trvání alespoň dalších 50 let.

Ing.Miroslav Skoumal
předseda představenstva

SLavnostní setkání delegátů při příležitosti 50.výročí založení družstva

Slavnostní setkání delegátů

10.listopadu 2009 jsme se sešli v Katolickém domě v Blansku, abychom oslavili 50.výročí vzniku Macocha stavební bytové družstvo. Na setkání bylo vzpomenuto uplynulých 50 let – od svépomocné výstavby bytů pro členy družstva až po dobu současnou - revitalizaci domů. Poté byli zasloužilí členové, funkcionáři a dlouhodobí pracovníci družstva oceněni děkovnými listem a plaketou SČMB. Všem oceněným předseda představenstva Ing. Miroslav Skoumal poděkoval za dlouholetou práci pro družstvo. Po slavnostním setkání následovalo přátelské posezení s večeří. Celé setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. Na zdaru akce se podíleli i pracovníci ze Společnosti Katolického domu. Našemu stavebnímu bytovému družstvu Macocha přeji spokojené členy a dalších 50 let úspěšného trvání. Hana Kuběnová, ÚPO

Seznam oceněných funkcionářů a pracovníků družstva - (87 kB)

Fotografie ze slavnostního setkání delegátů

Úvodní slovo předsedy družstva Účastníci jednání Předání ocenění Předání ocenění Předání ocenění Pohled do sálu

2001 - 2019 © Macocha, stavební bytové družstvo - Pražská 66, 678 30 Blansko, tel.: 516 417 211-3, email: sbd@macocha.cz